Business Meeting

На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2.

Business Meeting

На 02.06.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.06.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2.

Business Meeting

На 08.11.2021 г. "Сток Плюс"АД, продаде недвижими имоти в землището на гр.Сухиндол, област Велико Търново.

Business Meeting

На 07.07.2021 г. "Сток Плюс"АД, сключи предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти в землището на гр.Сухиндол, област Велико Търново.

Business Meeting

На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2.

Business Meeting

На 02.06.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Дейност на Дружеството

 
Modern House
istockphoto-6.jpg

Покупка, продажба и замяна на недвижими имоти

Извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти

Oтдаване под наем и управление на недвижими имоти

 

Свържете се с нас

Aдрес за коренспонденция:

1632-.София, ж.к."Овча Купел", бл.419, вх.Б, ет.3, ап.44 

мобилен телефон: +359 886 81 83 71

Директор за връзка с инвеститорите:

Явор Панев

мобилен телефон: +359 882 26 79 55

e-mail: paneviavor@gmail.com

Thanks for submitting!