top of page

Дейност и активи

Modern House
istockphoto-6.jpg

                                                      Pixabay

                                                      Pixabay

Покупка, продажба и замяна на недвижими имоти

Извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти

Oтдаване под наем и управление на недвижими имоти

Green Fields

                                                      Pixabay

“Сток плюс” АД инвестира основно в недвижими имоти.

Дружеството притежава атрактивни парцели, като размери и като локация в Софийска, Пловдивска и Великотърновска област:

  •  парцели граничещи или в непосредствена близост до главни пътища от републиканската пътна мрежа, подходящи за складови или индустриални цели;

  •  парцели в близост /до 50км./ от гр.София, подходящи за жилищни и вилни комплекси;

  • парцели с площ и местонахождение подходящи за осъществяване на проекти с възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. 

bottom of page