top of page

Контакт

Свържете се с нас!

Aдрес на управление:

гр.София, п.к.1632, България

ж.к."Овча Купел" бл.419, вх.Б, ет.3, ап.44

мобилен телефон: +359 896 81 90 01

Директор връзки с инвеститорите: Явор Панев

мобилен телефон: +359 882 26 79 55

e-mail: paneviavor@gmail.com

Медия за разпространяване на информация:

"Инвестор.БГ" АД – www.investor.bg

Thanks for submitting!

bottom of page