Контакт

Свържете се с нас!

Aдрес на управление

гр.София, п.к.1632, България

ж.к."Овча Купел" бл.419, вх.Б, ет.3, ап.44

мобилен телефон: +359 886 81 83 71

Директор връзки с инвеститорите

Явор Панев

мобилен телефон: +359 882 26 79 55

e-mail: paneviavor@gmail.com

Thanks for submitting!