top of page

Инвеститори

Graphs

Междинен финансов отчет - второ тримесечие 2022г.

Graphs

Материали общо събрание на акционерите - 27.04.2022г. 

Graphs

Годишен финансов отчет за 2021г.

Graphs

Годишен финансов отчет за 2020

Graphs

Одитен доклад за  2020г.

Graphs

Декларация на одитора по чл. 100, ал. 4. т.3 от ЗППЦК

Graphs

Отчет за дейността за 2020г.

Graphs

Декларация корпоративно управление за 2020г.

Graphs

Доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждения за 2020г.

Graphs

Отчет за 2019г.

Graphs

Доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждения за 2019г.

Graphs

Отчет за дейността за 2019г.

Graphs

Одитен доклад за  2019г.

Graphs

Декларация на одитора по чл. 100, ал. 4. т.3 от ЗППЦК

Graphs

Отчет за 2018г.

Graphs

Доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждения за 2018г.

Graphs

Отчет за дейността за 2018г.

Graphs

Одитен доклад за  2018г.

Graphs

Декларация на одитора по чл. 100, ал. 4. т.3 от ЗППЦК

Graphs

Отчет за 2017г.

Graphs

Доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждения за 2017г.

Graphs

Отчет за дейността за 2017г.

Graphs

Одитен доклад за  2017г.

Graphs

Декларация на одитора по чл. 100, ал. 4. т.3 от ЗППЦК

Graphs

Отчет за 2016г.

Graphs

Доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждения за 2016г.

Graphs

Отчет за дейността за 2016г.

Graphs

Одитен доклад за  2016г.

Graphs

Декларация на одитора по чл. 100, ал. 4. т.3 от ЗППЦК

bottom of page